Brikety - Dřevo Leoš Kopeček

Našim cílem je poskytnutí rychlých a kvalitních služeb v oblasti ekologických paliv, MKD a kontejnerové dopravy.

Na trhu jsme od roku 1996 a dokázali jsme mnoha lidem ušetřit nemalé finanční prostředky.

U nás znamená EKOLOGICKÉ rovná se EKONOMICKÉ.

Palivové dřevo

Nabízíme štípané palivové dřevo do krbu (buk, dub, smrk), tvrdé palivové dřevo ve formě neštípaných polen. Naše společnost se zabývá výrobou, dopravou a prodejem palivového dřeva do krbu, kotlů pevných paliv atd.

Ekologické palivo - brikety

Brikety jsou čisté a ekologické palivo. Jelikož se jedná o recyklovatelný zdroj s minimálním odpadem popelu, jsou řazeny mezi velmi šetrný zdroj tepla vzhledem k životnímu prostředí. Životní prostředí nezatěžují jak při výrobě, tak ani po použití. Jejich spalováním vzniká malé množství kouře bez škodlivých plynů. Po dobu spalování se uvolní jen tolik CO2, kolik po dobu vegetačního období vstřebala biomasa. V porovnáním s uhlím nebo topným olejem neobsahují žádnou síru. Spalování briket ve srovnání s fosilními palivy méně zatěžuje ovzduší oxidy síry a některými těžkými kovy. Popel vzniklý spalováním briket není nutné ukládat na skládky, ale lze ho použít jako kompostový substrát nebo přímo aplikovat do půdy. Popel z těchto briket je vhodný jako hnojivo na zahrádky, neboť obsahuje draslík.

Vysoké energetické hodnoty briket nejlépe umí využít kotle na dřevoplyn, ve kterých se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje s účinnosti až 90%. Jsou vyzkoušeny v kachlových kamnech, kuchyňských sporácích, uzavřených i otevřených krbech, zahradních grilech.

Pro průměrný rodinný dům se udává za běžnou topnou sezónu spotřeba cca 100 GJ tepla na vytápění.

Náklady na jednotlivé druhy paliv se mohou lišit až o desetitisíce korun.

Srovnání nákladů

Srovnání celkových nákladů na vytápění je obtížné, protože v jednotlivých regionech se ceny hodně liší, záleží také na zateplení domu, povětrnostních podmínkách, způsobu větrání, atd., ale obecně se dá říct, že:

10kg dřevěných briket dle výhřevnosti nahradí:

 

černého uhlí 7,7 kg
hnědého uhlí 14,8 kg
dřeva 15,4 kg
pelet 10,1 kg
štěpky 14,7 kg
obilí 9,4 kg
zemního plynu 5,6 m3
LTO 3,8 kg
elektřiny - akumulace 42,7 kWh
elektřiny - přímotop 40,5 kWh

 

Brikety jsou považovány za nejekologičtější pevné palivo. Hoření dřeva je neutrální proces což znamená, že uvolněný oxid uhličitý při spalování je opět využit rostoucími rostlinami.

Brikety jsou vyráběny z čistého, kvalitního a tvrdého dřeva (dub, buk, jasan). Výroba se uskutečňuje pod vysokým tlakem bez přídavku pojiv a jakýchkoliv chemických látek.

1. Nasekejte 1-3 dřevěné brikety (dle velikosti kamen) na asi 2cm kolečka a přidejte tekutý podpalovač. Potom zapalte. Nepotřebujete tudíž žádné podpalové dříví.
2. Nechte nasekané kousky se stejnoměrně rozhořet při plném přívodu vzduchu tak dlouho, až je dosaženo požadované teploty kamen (krbu, kotle…)
3. Zůstanou jen krásně žhnoucí kousky dřevěných briket a topné zařízení je správně rozehřáto. Rozhrňte rozžhavené kousky rovnoměrně po celé ploše topeniště a úplně uzavřete přívod vzduchu.
4. Podle velikosti topeniště naskládejte do žhavého základu 3-5 dřevěných briket
5. Brikety začnou hořet plamenem po 5-20 minutách a dále pak hoří několik hodin a vydávají potřebné teplo.
6. Po dohoření plamenem začínají brikety pouze žhnout jako uhlí. Tento proces trvá opět několik hodin.

Pouze probíhá-li proces 4-6 při plném uzavření přívodu vzduchu, zůstanou brikety po dobu hoření a žhnutí kompaktní, čímž se dosáhne požadovaného efektu výhřevnosti po velmi dlouhou dobu. Takto dosáhneme nejefektivnějšího a nejekonomičtějšího využití dřevěných briket.

Celý efekt je rovněž závislý na velikosti topného média, tahu komína a a tlaku atmosférického vzduchu. Především však na kvalitě dřevěných briket. Pouze vysoce kvalitní brikety Vám zajistí požadovaný komfort.

Věnujte prosím tomuto procesu několik chvilek pozornosti a sami objevíte optimální variantu pro Vaše kamna.

Toto je jen jeden z příkladů jak správně využít vlastnosti tohoto skvělého paliva. Je velmi důležité dosáhnout procesu žhnutí bez přívodu vzduchu!!!